maandag 31 maart 2014

~ Monday Music ~

It has been hard after going to work today with a very sleepy head :)
Het was een beetje moeilijk vandaag om les te geven met een vermoeid hoofd :)

{

zondag 30 maart 2014

Sibling rivalry? Where?


Those kids of mine, I sometimes do not understand them. One minute they are bickering and fighting like cats and dogs, the next minute they are playing happily together!
This morning I had to seperate them since Little Man was extremely grumpy and being bossy to his sister. I told him to play upstairs and to calm down, because his little sister really wanted to play with him but was pushed away constantly. Poor girl.
Little lady asked me to bring the tub of Duplo downstairs and you know what? A couple of minutes later the two of them were building and fantasy playing hardcore.
I don't know how they solved it, but I am glad they get along so well after having a fight :)
Die kindertjes van me laten me af en toe versteld staan. Wat er dan in hun hoofdjes omgaat, geen idee! Het ene moment zitten ze elkaar gigantisch in de weg en het andere moment zijn ze helemaal blij met elkaar aan het spelen.
Vanochtend heb ik ze op een gegeven moment maar even gescheiden van elkaar, want de kleine meneer was heel erg chagrijnig en zijn zusje kreeg telkens de volle laag terwijl zij alleen maar wilde spelen. Het arme meisje.
Ik heb hem naar boven gestuurd om even af te koelen en de mevrouw vroeg me of ze alsjeblieft de bak met Duplo dan beneden mocht hebben. En weet je wat? Een paar minuten later hadden ze samen een gebouw gemaakt en waren ze druk in hun rollenspel verdiept!
Ik weet niet hoe ze ruzie onderling oplossen af en toe, maar ik ben wel blij dat ze elkaar na ruzie hartstikke lief vinden!

vrijdag 28 maart 2014

Pattern: Crocheted Dishcloths

 


General information 

This pattern is written in US Crochet terms. (There is a mistake in the English pdf!! I will fix it tomorrow, it should say "Ch 37" in the pink dishcloth pattern!)

Skill level: Beginner

Special Stitches

Bpdc: Yarn over, insert hook from back to front to back around post of stitch to be worked, yarn over and pull up loop [yarn over, draw through 2 loops on hook] 2 times

Fpdc: Yarn over, insert hook from front to back to front around post of corresponding stitch below, yarn over and pull up loop [yarn over, draw through 2 loops on hook] 2 times

Abbreviations 

Ch: chain (yoh, pull through)

Sl st: slip stitch (insert hook in stitch, yoh and pull through stitch and loop on hook)

Sc: single crochet (insert hook in stitch, yoh, pull through stitch (two loops on hook), yoh and pull through

both loops)

Dc: double crochet (yoh, insert hook in stitch, yoh, pull through stitch, *yoh, pull through two loops* two

times)

Tr: treble (yoh twice, insert hook in stitch, *yoh hook, pull through two loops*three times)

Notes 

Working with kitchen cotton can be tiring for your hands, wrist and fingers. Take frequent breaks if you need to, don’t overdo it!.

Dishcloths can be washed hot or on 60 degrees Celsius in your washing machine.

Materials 

Crochet hook used 4.5 mm. I crochet very loose so I would recommend using 5 mm or up if you crochet

tightly.

Yarn: 2 balls Sugar n Cream, 1 ball makes 1 dishcloth..


Pattern 

Yelllow dishcloth

Ch 33

Row 1: Sc once in 2nd ch from hook, sc once in each st until end of row. Turn

Row 2: Ch1 (counts as a st throughout the pattern), sc in next sc, * tr in next sc, sc in next sc*, repeat between ** until end of row, sc in top of turning ch (this is important! Otherwise you will lose stitches!). Turn.

Row 3: Ch1, sc in each st until end of row. Turn.

Row 4: Ch1, sc in next 2 sc, *tr in next sc, sc in next sc*, repeat between ** until last 2 st, sc in next sc, sc in top of turning ch. Turn.

Row 5: Ch1, sc in each st until end of row. Turn

Repeat row 2- 5 7 times.Pink dishcloth

Ch 36

Row 1 : Dc once in 4th ch from hook, dc once in each st until end of row (34 dc). Turn.

Row 2: Ch2, bpdc around nest st of previous row, *fpdc once around next two st, bpdc once around next two st* repeat from ** until end of round. Turn.

Repeat row 2 15 timesFor both dishcloths: ch1, sc three times into same sp, sc once in st along side, sc 3 times in each corner. Close the round with a slip stitch in the first sc.

Fasten off, weave in ends

Go Green!


 

I am so happy with my crocheted dishcloths! I made a few for my Tunisian crochet course and some after a stitch from the stitch dictionary. I really really like them a lot. It is not a very common thing in the Netherlands to use crocheted dishcloths (or washable cloths in general) but I am glad I took the step to get rid of our permanent resident in the kitchen: the yellow viscose cloth.

Ik ben zo blij met mijn gehaakte vaatdoekjes! Ik had er een paar ontworpen voor de cursus Tunisch haken en een paar naar aanleiding van steken uit een stekenboek. Ik vind ze echt heel fijn om te gebruiken. Hier in Nederland is het gebruik van gehaakte vaatdoekjes niet zo gewoon als in de US, maar ik ben blij dat ik de stap heb genomen door een stapel te maken en het standaard gele viscose doekje weg te gooien!


It feels more hygienic to have a new cloth everyday.
It feels less cluttery, because if I am not using a cloth, it is not in the neighbourhood of the kitchen sink.
And they are pretty!

Het voelt voor mij schoner om iedere dag een nieuw doekje te pakken
Er hangt niet standaard iets in de wasbak
En ze zijn veel en veel mooier!


After finishing the Tunisian dishcloths I made a few normal crocheted ones, and I wanted to share them for some time with you. Now that the pattern is done, here it is!

Na het haken van de Tunische versies maakte ik een paar gewone gehaakte doekjes en ik wilde het patroon al een tijdje met jullie delen. Maar nu is het klaar: tadaa!

You will need two balls of Sugar n Cream and a 5 mm crochet hook. That's it.

Je hebt twee ballen Lily Sugar n Cream nodig (in NL verkrijgbaar bij Woolly) en een 5 mm haaknaald.
 

How to take care of them?
- use one dishcloth a day, or change more often if you need to
- after use, rinse thoroughly with hot water and let them air dry in some place (I hang them on the handle of the oven), this is important otherwise they will start to smell
- wash them in the washing machine on 60 degrees Celsius (I toss them in the washing machine along with my bed sheets or my kitchen towels, I do a 60 degrees washing two times a week now and it's perfect!)
- either hang them to dry on the line or toss them in the dryer

Hoe verzorg je je vaatdoekjes?
- gebruik er 1 per dag of meer als je vaker moet schoonmaken
- nadat je ze gebruikt hebt spoel je hem goed uit met heet water en laat je hem drogen op een plek (ik hang zo op de greep van de oven), dit is belangrijk want anders gaan ze stinken
- was ze op 60 graden in de wasmachine (ik gooi ze bij mijn handdoeken/theedoeken/beddengoed)
- hang ze aan de lijn te drogen, of droog ze in de droger

That's it! They scrub beautifully (I only use them to clean the sink and the aanrecht in my kitchen) because they have a bit of structure and they hold their shape perfectly after washing!
Have fun crocheting and using them!

En dat is alles wat ze vragen! Ze poetsen heerlijk door het gebruik van de structuursteken ((ik gebruik ze om om de wasbak te poetsen en het aanrecht af te nemen) en ze houden hun vorm na het wassen!
Veel plezier met het patroon!

donderdag 27 maart 2014

Busy Fingers Showing Off!! #39

Hello my lovely readers, it's that time of the week again!
My own busy fingers are working working on my blanket for the past few months and the end is in sight!
How are your fingers doing?
Hallo lieve lezers, het is weer de tijd van de week om de Link Party te starten!
Mijn eigen vingertjes zijn druk in de weer met mijn deken de afgelopen weken en het eind is in zicht!
Hoe gaat het met jullie vingers?

Let's see who is in the top 3!

Number 1

A thrifted bookcase and pimped by Leen @ Vrolijk by Leen

Number 2

Yummy Key Lime Whoopie Cakes over at Liz' place @ Howling at the moon

Number 3

Fabric Brooches made by Leen @ Vrolijk by LeenThanks for linking up!!!
Want to join the link party? Please do! If you make it in the top 3 you will be featured on FB and on Pinterest!

To make the Link Party even more fun, please think about the Link Party Good Practice aspects:
- please link back to this party in your post (this will let your followers participate in the party AND gives the other participants some views and more views on your blog) with a button/manual link or put a button somewhere on your blog
- please visit other participants of the Link Party

These two aspects will spread the word of the Party, and the more the merrier, and the more views YOU will get!

Ik vind het nog steeds super om jullie linkjes te zien!
Doen jullie mee? Lijkt me leuk. Als je in de top 3 meest geklikte links terecht komt post ik je op Facebook en op Pinterest!

Om de Link Party nog leuker te maken en meer mensen op je blog te krijgen, denk alsjeblieft even aan wat Link Party Good Practice dingen:
- Plaats een link naar deze Party in je post (dit zorgt ervoor dat je volgers mee kunnen doen en daardoor krijg je zelf en je volgers meer views) met een button of een gewone link, of plaats een button ergens op je blog
- Breng je mede partyers ook een bezoekje, dat is wel zo gezellig!woensdag 26 maart 2014

Rip out and Improve!

I am slowly getting there.... But I have to rip out the first round of my border. Bummer. It's rippling way to much on two sides of the blanket because there are probably way too many stitches!
Rip out and try again!

dinsdag 25 maart 2014

Airing my lovelies!


Fresh air and sunlight for my pretties!

~ Stripey Pillow Covers ~ 
~ Diamond Strip Quilt ~

maandag 24 maart 2014

~ Monday Music ~

:) Fun song for today :) Who remembers these four crackpots?
:) Een grappig liedje voor vandaag :) Wie herinnert zich deze vier mafferds nog?

 

zondag 23 maart 2014

Homemade, HomeBrewed, HomeGrown? 


We got in the homemade-with-your-own-hands swing this weekend.
We made no-knead-bread, apple crumble pie and pasta salad.
I always feel extra proud of myself after making something from scratch, and it always tastes good (I do have quite a few "fails" but most of the time I get succes with new recipes!)

After thinking long and hard, but getting quite enthusiastic about the whole idea of making a small edible garden. I mulled it over and started organizing the garden in my head after flipping through "The edible garden" and "The complete book of Herbs and Herb gardening". I am excited!
Luckily, hubby thinks it is a good plan and he is very willing to pull out the old shrubbery from our backyard. The square metre (a bit more) at the back has been bare for two-three years so it is time to do something with it! I am planning on growing some vegetables in the soil, some vertical gardening, more bee-attracting flowers and some herbs in the part of the garden closer to the house. And we are getting a mini pond!

Gosh. It is all so exciting! But first things first, this week I am going to put some seeds in little pots and my little greenhouse.
I hope you had a great weekend!

Wat waren we lekker met de eigen handen bezig dit weekend.
Lekker kneed-mij-niet brood gemaakt (supersimpel maar o zo lekker), appelkruimeltaart en heerlijke pastasalade.
Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar het is altijd een gevoel van trots als je iets van niets maakt en het ook nog eens lekker smaakt! (natuurlijk faalt er wel eens wat maar gelukkig lukt het best wel vaak de eerste keer!)

En na heel lang denken en superenthousiast raken van het hele idee, gaan we voor een eetbare tuin. Ik heb er lang over lopen malen en was al bezig met het inrichten van ons braakliggende stukje achter in de tuin. Ik kocht "De Eetbare Tuin" en "Het complete boek over kruiden en kruiden kweken". Ik ben helemaal om!
Gelukkig vind de man het ook een superidee en is hij zeer gewillig om voor het nieuwe idee de oude struiken uit de tuin te halen. Als het allemaal opgemeten is, denk ik dat we een stuk van 1.5 x 1.5 meter hebben waar we leuke dingen mee kunnen doen. Wat meer richting het huis is een perfect plekje voor keukenkruiden. Achter in de tuin komen dan wat groenten in de grond en gaan we ook wat vertical tuinieren. Ik wil het wel proberen simpel te houden en goedkoop, dus vandaag heb ik wat zaden alvast gehaald. We willen vooral groenten, kruiden en vooral bloemen voor de bijen en vlinders!
En daarnaast ga ik ook een speciekuipvijver neerzetten!

Wat een heerlijk gevoel krijg je hiervan. Lekker nieuwe ideeen uitvoeren! Maar deze week eerst maar eens starten met het zaadjes stoppen in mijn minikasje en wat losse potjes en deze achter glas zetten. Klein beginnen!
Ik hoop dat jullie een super weekend hebben gehad!

vrijdag 21 maart 2014

Kitchen Window Greenery or How I Got Plants to Grow and Thrive

I am not only hopping overenthousiastically through my garden I am currently smitten with my indoor plants! Big Man thinks I am crazy, but they really brighten up my time in the kitchen.
Niet alleen word ik vrolijk van mijn tuintje, maar ook binnen ben ik helemaal blij met mijn plantjes!
De grote Man verklaart me voor gek, maar ik vind het heerlijk om naar ze te kijken als ik in de keuken sta.

Here's is my kitchen window at the moment!
Dit is hoe de keukenvensterbank er uit ziet!
Over the last few months my confidence in letting plants grow and flourish has boosted and I slowly added more plants to our home.
De afgelopen maanden laten de planten binnen zien dat ik toch wel wat feeling voor ze heb, en ik heb er telkens eentje bijgenomen en gekeken hoe hij het deed.

Here are my easy-to-grow plants and how I take care them! I am a bit of a benign neglect person, but they are looking beautifully, so I must be doing something good to them :)
Hier zijn de plantensoorten die dus heel makkelijk zijn en hoe ik met ze omga. Ik ben een beetje een "negeer" persoon wat betreft planten, maar dit gaat dus net goed zodat ik lief genoeg voor ze ben :)

(My kitchen window faces the North and a front yard with quite some shade. My back yard window is hot hot hot so I am not putting any of my delicate plants over there)
(Mijn keukenraam is op het noorden en een beschutte voortuin staat er voor. Mijn achtertuin raam is pal op het zuiden en dus superheet. Geen goede plek voor dit soort plantjes.)

 

Senecio himalaya miniSenecio cephalophorus mini


Crassula ovata


Peperomia caperata


Fittonia Pink Forest Flame (I think)


Euonymus fortuinen " Gracilis"

Most of them were bought as a mini plant and they have been growing so much that I needed to transfer them to larger pots! They are very easy to take care of, do not need direct sunlight and get droopy leaves if they need water. Really really easy.
Alle plantjes zijn gekocht als mini plantje (van de Eden Collection bij Intratuin) en ze groeien allemaal heel hard, ik heb er dus al een aantal moeten verpotten. Ze zijn heel makkelijk in het verzorgen want ze laten zien dat ze iets nodig hebben en ze hoeven niet in direct zonlicht. De vetplantjes laten hun blaadjes hangen als ze dorst hebben. Ze zijn heel erg makkelijk, echt.

Furthermore I added two Chlorophytum species to our home!
Daarnaast heb ik ook twee graslelies in huis gehaald!
 


One is a Chlorophytum comosum "Bonnie" (it has curly wurly leaves) which is currently having a little baby plantlet. I am terribly excited about it!
Eentje is een "Bonnie" variant (met heel erg krullerige bladeren) en die is net moeder geworden van een klein plantje. Ik ben benieuwd of er nog meer komen!


And on top of the bookcase I have a snipped-off plantlet from a Chlorophytum comosum "Ocean" (a normal one) from the school hallway  and it grows very nicely! These plants are placed a bit more away from the window, but they are doing great.
Op de kast heb ik zo'n miniplantje van een "Ocean" variant van school meegenomen en die doet het super. Het mooie is dat deze plantjes wat verder weg van het raam mogen staan en het dan nog steeds goed doen. En ze vragen heel weinig water (1x in de 1-2 weken).

How I take care of them?

- my kitchen window plants get their share of water once a week. The chlorophytum plants receive less (I overwatered my Bonnie and the leaves turned yellow and brown!) because they do not need much.
- once every two-three weeks I give them a bit of liquid plant food. Just a bit.
- once or twice a week I spritz my chlorophytums with a bit of water since they like a bit of humidity.

Wat ik met ze doe?
- de plantjes in de keuken krijgen een flinke scheut 1x in de week. Alleen de Euonymus krijgt wat meer want die slurpt nogal wat. De graslelies krijgen minder, want anders geef je ze te veel en dan worden de bladeren geel en bruin.
- Iedere 2-3 weken krijgen ze allemaal een beetje van 1/2 liter opgeloste pokon.
- 1 a 2 x in de week besproei ik mijn graslelies met de plantenspuit met water want ze houden heel erg van vochtige lucht.


That's it!
I really can recommend these plants. I think the succulents are the easiest to take care of.. I tried to have flowering plants in my kitchen but they died... I don't know how that is possible! Do you have favorite plants? Please do tell! 
Dat is het!
Ik kan je deze plantje heel erg aanraden. De vetplantjes zijn het makkelijkst in de omgang. Ik heb ook wel geprobeerd om wat bloeiende planten in het keukenraam te zetten maar dat was geen succes. Die gingen allemaal dood....
Heb jij favoriete planten? Ik hoor het graag!

xXx
Barbara 

donderdag 20 maart 2014

Busy Fingers Showing Off!! #39

Hello and welcome to this weeks Busy Fingers Showing Off!!

It has been a pleasure looking at your projects again, and I am really happy that you are willing to share them in the Link Party!
Het was weer super om naar julllie projecten te kijken en ik ben blij dat jullie ze blijven delen in de Link Party!


O and you clicked! And clicked! Yay!
En er is vaak geklikt, daar word ik blij van!

Here is the top 3 most clicked links from last week:

Number 1

 

A very sooth and calm Ripple blankete made by Leen @ VrolijkbyLeen

Number 2

 

Pink paper cherry blossom made by Liz @ Howling at the moon


Number 3


 Beautiful yet simple scarf made by Linda @ Linda's Crafty Corner


Thanks for participating!!

Want to join the link party? Please do! If you make it in the top 3 you will be featured on FB and on Pinterest!

To make the Link Party even more fun, please think about the Link Party Good Practice aspects:
- please link back to this party in your post (this will let your followers participate in the party AND gives the other participants some views and more views on your blog) with a button/manual link or put a button somewhere on your blog
- please visit other participants of the Link Party

These two aspects will spread the word of the Party, and the more the merrier, and the more views YOU will get!

Ik vind het nog steeds super om jullie linkjes te zien!
Doen jullie mee? Lijkt me leuk. Als je in de top 3 meest geklikte links terecht komt post ik je op Facebook en op Pinterest!

Om de Link Party nog leuker te maken en meer mensen op je blog te krijgen, denk alsjeblieft even aan wat Link Party Good Practice dingen:
- Plaats een link naar deze Party in je post (dit zorgt ervoor dat je volgers mee kunnen doen en daardoor krijg je zelf en je volgers meer views) met een button of een gewone link, of plaats een button ergens op je blog
- Breng je mede partyers ook een bezoekje, dat is wel zo gezellig!woensdag 19 maart 2014

Paper Pinterest!Since I have been buying Country Living and other assorted magazines about interior and colours, the pile in my bookcase just got higher and higher. I really love flipping through them to get some inspiration, but there were just to many.

Sinds een tijdje koop ik bladen als Country Living en af en toe wat interieur bladen. Ik vind het heerlijk om plaatjes te kijken en inspiratie te krijgen, maar de stapel werd hoger en hoger. Er waren er gewoon te veel, maar ik vond het zonde om ze allemaal maar weg te gooien.

A few weeks ago I decided to keep what I loved and just toss everything else away. I was annoyed by the mess and the huge pile of magazines. I read them once and then stick them in the bookcase. I wanted to use them!

Dus een paar weken geleden besloot ik maar te gaan schiften. Ik had geen zin meer in stapels in huis waar ik niks mee kon. Het is zo zonde als je maar een keer bladert en dan er niet meer naar kijkt!

I bought a spiral blanc notebook (photo album/A4) and started cutting and glueing photo's and snippets from the magazines I had. I looked at colours, flowers, decor and drawings. Whatever made my heart jump I ripped and cut out of the little booklets.

And glued them in my notebook.

Bij de Pipoos kocht ik een neutraal plakboek (A4 formaat) en ik begon met uitzoeken van wat ik mooi vond. Kleuren, fotografie stijl, bloemen, decoratie of juist een geheel en tekeningen. Alles wat me heel erg aansprak qua elementen knipte ik uit.

En plakte het in.


Now I can put my notebook in a spot to be seen and to grab and flip the pages to get inspiration. It brings back childhood memories. My mother used to make clipping notebooks with Marjolein Bastin drawings and me and my sister loved them ( I do hope Little Lady and Little Man will like it as well, but for now it is a my little treasure).

Het plan is om dit boek ergens neer te leggen op onze toekomstige nieuwe werkplek en dat ik dan als ik er zin in heb het pak en lekker inspiratie kan opdoen. Zo'n plakboek brengt ook herinneringen terug aan mijn kindertijd. Mijn moeder maakte plakboeken met foto's en plaatjes van Marjolein Bastin voor ons om lekker in te bladeren. Leuk was dat! (Ik hoop dat de Kleintjes het ook leuk gaan vinden, maar nu is hij nog even alleen voor mij!)

Cutting, arranging and glueing. How simple can it be?

Knippen, mooi leggen en plakken. Hoe simpel kan het zijn?

xXx
Barbara

maandag 17 maart 2014

~ Monday Music ~

I am going to hop through the house! Have a great Monday!

zondag 16 maart 2014

Getting Our Hands Dirty

I went to the garden center with both Little Man and Little Lady yesterday, to get some inspiration for our little garden and buy a lavendula and some border plants (and look for an hanging plant).

Gisteren bracht ik een bezoekje aan de Intratuin met de Kleintjes. Heerlijk inspiratie opdoen voor onze kleine stadstuin en alvast een lavendel en wat bloemetjes kopen.
 
I always adore walking in those centers... So many varieties! Pretty blooming plants, roses, shrubs, new trees etc. O and I love bulbs! We are now in the process of getting to know our garden, using the tools we have and looking for plants to grow alongside the ones we have. We do not have gardening genes, but we are slowly working to get some experience with it for the past 2-3 years. Still need to pull out some shrubbery, but over the years it is slowly starting to look pretty and perfect! Both in our front garden and our backyard.

Ik doe het te weinig maar ik vind het heerlijk om lekker door een tuincentrum te lopen. Zo veel soorten bloemig- en plantigheden.. Mooie bloempjes, rozen, struiken waar je u tegen zegt en nieuwbakken boompjes. O en ik vind bloembollen echt geweldig! We zijn nu weer druk bezig geweest in de tuin, en vooral heel veel leren. We hebben allebei geen tuiniersgenen dus we proberen wat uit en experimenteren wat af de afgelopen 2-3 jaar. Heel langzaamaan krijgt het de vorm die ik in mijn hoofd heb en zie ik wat een potentie ons tuintje heeft. Voor en achter wordt steeds mooier.

The hardest part now is deciding what kind of plants/shrubbery/trees we want to plant!

Het moeilijkste deel is toch wel onze tuin vullen en beslissen wat voor soort planten/heesters/struiken we willen planten!I would love to pick 2 or 3 plants that will have a maximum height of 1.5 meters, has some flowers or coloured branches/leaves and does not grow with the speed of light. Furthermore I do not want it to be poisonous for animals (I was thinking about a rhododendron, but they are poisonous....). A forsythia is something pretty too, but it is probably going to grow way to big for our little gardens. I really want our new plants to be a nice plant for birds, butterflies and bees.

Ik zou heel graag 2 a 3 struiken willen kiezen die maximaal 1.5 meter hoog worden, en bloemen of mooi gekleurde takken/blaadjes heeft en niet supersnel uitdijt. Ik wil ook niet dat ze giftig zijn voor dieren, maar juist vogels, vlinders en bijtjes, juist dat ze ze aantrekken! Ik had een rhododendron op het oog, maar die is giftig voor dieren....O en iets leuks kruipends, dat zoeken we ook nog!My dear readers, is there anyone among you who can advise us? We want to keep the ecosystems we have and not disturb them. We also would love to attract more frogs and maybe salamanders (we had a few salamander in our first years in this housebut never saw them afterwards, frogs are a regular visitors).

Lieve lezers, is er iemand die ons kan adviseren? We willen heel graag de ecosystemen houden die we nu hebben. En hopelijk weer wat salamanders want die hebben we in het begin dat we hier woonden wel gehad maar echt al heel lang niet gezien. Kikkers zijn jaarlijkse gasten en die willen we graag houden.

And maybe, maybe I want to plant some vegetables and herbs. I have a little spot in the back of our garden which is in the sun only in the morning (we have a south facing garden) and in the shade in the hot afternoon. I think it is a perfect spot for some experimenting!

En misschien misschien plant ik ook nog wat groenten en kruiden. Achter in de achtertuin is denk ik een perfect plaatsje met zon in de ochtend, maar zodra het te heet wordt is de zon daar weg. Ik denk dat ik daar wel lekker kan experimenteren! Eerst nog wat struiken weghalen!
Any garden tips are welcome!

Alle tuintips zijn welkom!

Happy Sunday!

Fijne Zondag!

xXx
Barbara

vrijdag 14 maart 2014

Spring Flowers!I am completely in love with my garden....
Spring has come!!

Wat houd ik van mijn tuintje...
De lente is aangebroken!

xXx
Barbara

donderdag 13 maart 2014

Busy Fingers Showing Off! # 38

I hope you are enjoying the weather as much as I do! In between working and taking care of the kids I have been spending lots of time in the garden. Pulling out weed, admiring my almost flowering bulbs and just relaxing. This means my crochet time went down to a minimum, but hey, I am getting a bit of a colour in my face!
Ik hoop dat jullie net zo van het weer kunnen genieten als ik hier. Wat een hoop zon! Tussen het werken en het zorgen voor de kids heb ik veel tijd doorgebracht in de tuin. Onkruid wieden, blaadjes vegen, kijken hoe hard opeens de bloembolletjes opkomen en gaan bloeien en gewoon relaxen. Dat betekent wel dat de tijd om te haken echt tot het miminum is gedaald deze week, maar goed, ik heb al een beetje kleur in mijn gezicht gekregen!

Here is the top 3 most clicked links from last week:
Hier is de top 3 meest geklikte links van afgelopen week:

Number 1

Doily made by Liz @ Howlin at the moon

Number 2


Uber cute Rainbow Scarf made by Liz @ Howlin at the moon

Number 3

Beautiful crocheted capelet made by Linda@ Linda's Crafty Corner


Thanks so much for linking up!

Want to join the link party? Please do! If you make it in the top 3 you will be featured on FB and on Pinterest!

To make the Link Party even more fun, please think about the Link Party Good Practice aspects:
- please link back to this party in your post (this will let your followers participate in the party AND gives the other participants some views and more views on your blog) with a button/manual link or put a button somewhere on your blog
- please visit other participants of the Link Party

These two aspects will spread the word of the Party, and the more the merrier, and the more views YOU will get!

Ik vind het nog steeds super om jullie linkjes te zien!
Doen jullie mee? Lijkt me leuk. Als je in de top 3 meest geklikte links terecht komt post ik je op Facebook en op Pinterest!

Om de Link Party nog leuker te maken en meer mensen op je blog te krijgen, denk alsjeblieft even aan wat Link Party Good Practice dingen:
- Plaats een link naar deze Party in je post (dit zorgt ervoor dat je volgers mee kunnen doen en daardoor krijg je zelf en je volgers meer views) met een button of een gewone link, of plaats een button ergens op je blog
- Breng je mede partyers ook een bezoekje, dat is wel zo gezellig!


Have a great Link Party and see you next week!

woensdag 12 maart 2014

I will not freak out...Yesterday I heard there was an attempt of two man kidnapping a 4 year old in my town. Normally I would shrug and say: what are the odds of happening in my neighbourhood? Heck, I even went out as usual in my university year when there were talks of young girls pulled into vans in the shopping street right around the corner! I am just do not have a very "scared-easily'" side in me.

Afgelopen maandag kreeg ik het nieuwsbericht op mijn persoonlijke FB muur dat er in mijn stad door twee mannen een poging was gedaan om een 4 jarig jongetje te kidnappen. Normaalgesproken maak ik me daar niet zo druk om want tsja hoe groot is de kans nu dat het bij je eigen kind gebeurd? Toen ik student was fietste ik ook gewoon door mijn stad snachts terwijl er berichten waren van meisjes die in bestelbusjes getrokken werden! Ik word hier niet zo gauw bang van.

But today there was a notion that a 9 year old girl was missing in the same area as I live. That is a bit too close to my taste....

Maar vandaag kwam er nog een bericht voorbij (vanmiddag) dat er een 9 jarig meisje vermist is in de wijk waar ik dus woon. Dat is wel even veel te dichtbij voor mijn smaak....

What to do? I do not freak out easily when they stumble and fall. I am not overly protective. I think it is okay to let your kid explore the world on itself in moderation. I do not go out and watch their backs continuously. But I can say that the whole idea of letting Little Lady spreading out her wings in the street (as we did on Sunday, she went along with Little Man playing here and there) was not a comforting one.

En nu? Ik ben niet gauw overstuur als ze struikelen en vallen. Ik ben niet een helicoptermom. Ik vind het helemaal prima als ze de wereld willen verkennen in hun eentje. En ik ga ze ook niet constant in de gaten houden. Maar het hele idee dat we hadden dat de Kleine Mevrouw ook alleen buiten de tuin mocht spelen (dat hebben we zondag ook gedaan, ze ging met de Kleine Man en wat vriendjes mee achter in andere tuinen en het pleintje spelen) is nu niet meer zo geruststellend.


After reading the message to the neighbours the kids were kept in the garden for the last bit of the afternoon. Just in case.
Nadat ik het bericht over het meisje over de schutting had voorgelezen naar de buren hielden we ze maar in de tuin. Voor alle zekerheid.

How to weapon a 5 year old and a 3 year old against adults? Tomorrow I am going to ask Little Man's teacher for some advice and ask if they are doing something in class, teaching them how to interact with strangers (with or without bad intentions).

Hoe wapen je een kind van 5 en een kind van 3 tegen een volwassene? Morgen ga ik vragen aan de juf van de Kleine Meneer of ze advies hebben en wat ze eventueel in de klas al doen aan weerbaarheid zodat Grote Man en ik daarop in kunnen haken.

We are waiting for more news at the moment but it seems the event in which the 4 year old was nearly kidnapped is probably not random. Let's hope sounds awfully wrong, but if there are really men trying to pick up kids at random... I really want my kids to have a nice time and play when they want to and where they want to!

Ik houd het nieuws in de gaten nu, maar vooralsnog lijkt het erop dat het 4 jarige jongetje dat bijna uit zijn buggy was gerukt dat dat niet random was. Ik hoop het maar, ook al klinkt dat enorm gemeen. Want als ze echt random bezig zouden zijn... Ik wil gewoon dat mijn kindjes lekker buiten kunnen spelen en hun vrijheid hebben om in de buurt te struinen!