zondag 2 maart 2014

Just the Two of Us

 

Just some pictures from last week:
Both Black and Blue Tits are inspecting the nesting box's in the front and back yard!
I am terribly excited about it (my Hubby thinks I am a nutter) and I really hope there will be tiny birdies this summer like two years ago (here and here)
They are constantly calling eachother and after a bit of good listening I now know who is calling! The Blue tit calls with a flutter at the end of its song, and the Black tit has a very distinctive two tone staccato song.

Hier wat fotootjes van de afgelopen week:
Zowel de meneer en mevrouw Koolmees als meneer en mevrouw Pimpelmees zijn bezig onze vogelhuisjes in de voor- en achtertuin te inspecteren!
Ik word er helemaal blij van (Grote Man vindt me maar raar) en ik hoop heel erg dat ze de huisjes gaan bewonen en we deze zomer (net als twee jaar geleden) kleintjes gaan krijgen (hier en hier heb ik er over geschreven).
Na wat goed luisteren kan ik beide vogeltjes nu ook op gehoor onderscheiden. De pimpelmees heeft een trillertje op het eind en de koolmees heeft alleen maar een twee tonige staccato roep. Superleuk!

 Last Friday I had a mini-crochet-meet! It was fun! I really hope the next time there will be more ladies crocheting away at my dining table. We talked about blankets, learning to crochet and how different Dutch crochet-a-holics are compared to English crochet-a-holics. It seems that in different FB groups the Dutch are more short-tempered, while the English groups are more polite. I think and hope we can change this.

Afgelopen vrijdag had ik een mini haak meeting! Dat was leuk! Ik hoop dat er de volgende keer wat meer dames aan de tafel aanschuiven, maar het was voor mij ook nog maar de eerste keer en dus erg leerzaam :) We babbelden over dekens, leren haken en hoe anders Nederlandse haaktsters zijn in vergelijking tot Engelse haaksters. Het is opvallend hoe bij Nederlandse FB groepen de sfeer toch al gauw wat meer gauw-op-de-tenen-getrapt is en bij de Engelse zijn ze toch wat beleefder. Ik hoop dat dat nog wel gaat veranderen..

I am also experimenting with homemade pizza and the pictured one was my third try. I am pretty pleased! 

Ik ben aan het experimenteren met zelfgemaakte pizza en degene op de foto was mijn derde poging. Ik vind hem geslaagd!

This weekend it was me and the Hubster. The kids were (and still are) at a sleepover at their grandma. We went out for shopping and dinner yesterday evening. Right  now we are both at work after a good night of sleep. It is nice to have a silent day, and making our own plans in our own time. Bliss! Mies shows exactly how we feel right now :)

Ik en de Grote vent zijn alleen thuis op dit moment. De kindjes logeren een nachtje bij hun oma. Gisteren zijn we met zijn tweetjes naar de grote stad gegaan voor wat shopping en gisteravond zijn we heerlijk uit eten gegaan. Op dit moment zitten we beiden te werken na een goede nachtrust. Het is echt even lekker om zo in stilte een dagje te hebben en je eigen tijd te kunnen indelen. Heerlijk! Mies laat precies zien hoe we ons nu voelen :)


I wish you all a very very nice Sunday! Enjoy it! Half term is over tomorrow..
Ik wens jou een prachtige Zondag toe. Geniet ervan! De voorjaarsvakantie is morgen helaas over...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx