maandag 28 juli 2014

Creative Blog Hop!

I was surprised to be invited to a blog hop by Kirsten of Haak Maar Raak! I have seen the term pop up here and there but wasn't familiar with the concept. But now I am :) You get invited by a blogger to answer a few questions and pass the turn to 2 new bloggers.

Let's have a look at the questions I got from Kirsten!

Ik was verbaasd toen ik door Kirsten van Haak Maar Raak werd uitgenodigd voor een blog hop! Ik had de term hier en daar wel gezien maar ik had geen idee wat het precies inhield! Nu wel :) Je wordt uitgenodigd door een blogger om een aantal vragen te beantwoorden en daarna geef je de beurt door aan 2 nieuwe bloggers.

Hier zijn mijn antwoorden! 

Question number 1: What are you working on at the moment?

http://photos-f.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/10560948_1477790352463429_1616266423_n.jpg

At the moment I am finishing up patterns so there is not really anything on my hook. It feels really weird because I had something on my hook always for the last five years. Weird! I do have a few things to finish up after ahem, years of waiting.

I am not a person that crochets every day. I have two very active kids and I love being outdoors with them. I have a household to run and a job. I used to feel stress if I could not crochet daily. After my burn-out I felt less and less stressed out about it and I picked up several other fun things such as reading. It feels like a huge accomplishment to have read four books since May last year.Op dit moment ben ik een aantal patronen aan het afmaken dus eigenlijk is er niks op de naald op dit moment! Het is heel raar dat na 5 jaar er even niks in de maak is. Heel raar! Maar er ligt nog wel een projectje al een ahem aantal jaar te wachten om afgemaakt te worden...

Ik haak niet iedere dag. Ik heb ook twee actieve kindjes en ik vind het nu heerlijk om buiten te prutten samen met ze. Daarnaast heb ik een huishouden en een baan. Ik voelde een jaar geleden echt stress als ik niet iedere dag iets had gedaan aan haken... Maar na mijn burn out werd dat minder en minder en pakte ik ook een aantal andere bezigheden op zoals lezen. Het voelt geweldig dat ik sinds vorig jaar mei vier boeken heb gelezen!

I do have plans though!

Since I have finished up two of my new designs (two to go) I am "allowed" to start up new projects! I am already rummaging through my stash of yummy sock yarn to come up with something new!

Ik heb wel een aantal plannetjes!

Ik heb nu wat ontwerpjes af (nog twee te gaan) maar nu heb ik weer "toestemming" om aan iets nieuws te beginnen! Ik ben al aan het rommelen door mijn voorraadje sokkengaren voor iets leuks!

Question number 2: How does your work differ from others of its genre?


 
I like to create subtle structures or shapes. I like to keep it all simple yet with a bit of challenge. I like to challenge myself. "Can I do this?" "Can I make it work?"
When I look at my patterns I see basic designs with a touch of extra. Just a little change to a basic pattern to give it a bit of zing! And I think I want to create designs for the advanced crocheter who would like to learn a new technique!

Ik vind het leuk om te werken met structuur en vormen. Ik vind het belangrijk dat een design zelf eenvoudig is maar wel een uitdaging is om te haken. Ik vind het super om mezelf ook uit te dagen. "Kan ik dit?" "Lukt het me om het tot een geheel te brengen?"
Als ik kijk naar wat ik tot nu toe gepubliceerd heb zie ik wat eenvoudige vormen en patronen maar toch met net een beetje extra. Ik probeer er een leuke kleine draai aan te geven. Ik vind het leuk om te kijken of ik iets kan betekenen voor de haakster die een gevorderde techniek wil leren!

Question number 3: Why do you create what you do?

Crocheting is easier for me than drawing/painting if you know what I mean. You start with a blank canvas with both, but it easier to let the yarn talk. What I really like of crochet (compared to knitting) is that you can literally do anything with crochet. 

Haken is voor mij makkelijker om te doen als je het vergelijkt met tekenen of schilderen als je begrijpt wat ik bedoel. Je start blanco met beiden maar je laat het garen gewoon voor zichzelf spreken. Wat ik heerlijk vind aan haken (zeker in vergelijking met breien) is dat je echt alle kanten op kan met vormen en hoogtes en stekenpatronen. Heerlijk!

Question number 4: How does your creative process work?  I know that for a lot of people that they directly take inspiration from nature, books, paintings etc. For me it doesn't work like that. I am not that structured! I think more "what can yarn do?". I think of a shape or structure and I try to achieve it by trying it and mold it into that fits my idea. It is hard to describe, but I just try. 
Most ideas pop up in the evening and I try to write it down, but sometimes I just forget!
I think I get indirect inspiration from math, shapes I see on buildings, special stitches I see on the net, you name it! 

Ik weet dat er een flink aantal mensen zijn die directe inspiratie halen vanuit de natuur, boeken, schilderijen etc. Voor mij werkt dat geloof ik niet. Ik heb geen structuur in mijn creatieve proces! Ik denk meer "wat kan mijn garen doen?" Ik denk aan een vorm of wat voor effect ik wil hebben en dan ga ik gewoon proberen. Uithalen, steekje extra, steekje minder en net zo lang uitproberen tot het is zoals ik het wil.
De meeste ideeen komen opborrelen in de avond en ik probeer het asap op te schrijven, maar soms vergeet ik het weer net zo snel.
Ik denk wel dat ik indirect inspiratie krijg vanuit de wiskunde, vormen die ik zie in en op gebouwen, speciale steken die ik op het net zie, vanalles!

I had a blast answering the questions! I am passing the turn to Vrolijk by Leen and Elizy Art. Next week, Monday 4th of August, they will be sharing their thoughts on the four questions! Hop over to their blogs next week!

Happy Monday!

1 opmerking:

  1. Thank you so much for inviting me to take part :) I've just done my post with my answers!

    BeantwoordenVerwijderen

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx