donderdag 2 oktober 2014

How To: Crochet a Granny SquareO my dear Granny Squares....
How I love your endless possibilities!
Unfortunately I have to admit I have only made you once, but you were fun :)

Granny squares are THE most popular crocheted afghan squares ever.

Here's a quick tutorial on how to make them! They can be used for everything. Coasters, ponchos, vests, blankets, anything!

O lieve granny squares (of oma's vierkantjes)...
Wat kunnen jullie toch voor een hoop haakprojecten gebruikt worden!!
Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik jullie nog maar 1 keer gebruikt heb, maar het was leuk :)

Granny squares of granny vierkantjes of oma's vierkantjes zijn eigenlijk het meest populaire haakpatroon ooit als het gaat om dekens.

Ik dacht, ik maak een kleine tutorial hierover! Ze zijn makkelijk te maken en echt voor van alles en nog wat te gebruiken. Denk maar aan onderzetters, poncho's, vesten, dekens, je kan het zo gek niet bedenken! 

 

Start with yarn and hook, ch3, slip stitch to close to a circle

Neem een haaknaald en draad, maak 3 lossen en sluit ze met een halve vaste tot een cirkel.

 

Start the first round: ch 3 (counts as a dc), 2 dc into ring, ch2. This is your first group of stitches you are going to repeat throughout this first round.

Begin de eerste ronde: 3 keerlossen (telt als een stk), 2 stk in cirkel, 2 lossen. Dit is je eerste groepje steken dat je telkens gaat herhalen.

 

Repeat *3 dc, ch2* three more times and close round with a slip stitch into 3rd ch of ch3

Herhaal *3 stk, 2 lossen* nog drie keer, sluit de ronde met een halve vaste in 3e losse van de 3 keerlossen

 

Turn your work. Round 2: (ch3, 2 dc in first ch sp, ch 2, 3 dc in same ch2 sp) (corner made), ch1, *(3 dc, ch1, 3dc) in next ch2 sp, ch1*, repeat between ** two more times in all corners, close round with a slip stitch in 3rd ch of ch3. You will have four corners!

Keer je werk. Ronde 2: (3 keerlossen, 2 stk in eerste lossenboog, 2 lossen, 3 stk in dezelfde lossenboog) (hoek gemaakt), 1 losse, *(3 stk, 2 lossen, 3 stk) in volgende hoek, 1 losse * herhaal tussen ** nog 2 keer in alle hoeken, sluit ronde met een halve vast in 3e losse van de keerlossen. Nu heb je 4 hoeken gemaakt.

 

Cute right? It's starting to look like a granny square!
Mooi he? Het begint al wat te worden!

 

Round 3: Ch3, dc2 times into first ch1 sp, ch1, *(dc 3 times, ch2, dc 3 times) into corner ch2 sp, ch 1, dc 3 times into side ch1 sp, ch1*, repeat between ** 3 more times, slip stitch to 3rd ch of ch3 to close round.

Ronde 3: 3 keerlossen, 2 stk in eerste lossenboog, 1 losse, *(3 stk, 2 lossen, 3 stk) in de lossenboog in de hoek, 1 losse, 3 stk in de lossenboog aan de zijkant (van 1 losse), 1 losse*, herhaal tussen ** nog drie keer, sluit de ronde met een halve vaste in de 3e losse van de keerlossen.


Three rounds of Granny Square love!
Drie rondes helemaal klaar, zo lief!


(sorry about the blurriness!) Round 4: Turn your work, ch3, dc 2 times into same ch sp, ch1, *(dc 3 times, ch2, dc 3 times) into corner, ch1, dc 3 times into next ch sp, ch1, dc 3 times into next ch sp *, repeat between ** two more times, (dc 3 times, ch2, dc 3 times) into last corner, ch1, dc 3 times into next ch sp, ch1, slip stitch to 3rd ch of ch3.

(Sorry dat ie onscherp is!) Ronde 4: Keer je werk, 3 keerlossen, 2 stk in de eerste lossenboog, 1 losse, *(3 stk, 2 lossen, 3 stk) in de hoek, 1 losse, 3 stk in de volgende lossenboog, 1 losse, 3 stk in volgende lossenboog* herhaal tussen ** nog twee keer, (3 stk, 2 lossen, 3 stk) in laatste hoek, 1 losse, 3 stk in volgende lossenboog, 1 losse, sluit ronde met halve vaste in 3e losse van keerlossen.


Round 4 done! If you want to go bigger you just keep adding 3 dc groups and ch1 on the sides and (dc 3 times, ch2, dc 3 times) into the corners and keep turning your work to keep your seem straight.

You can make blankets from small squares, changing colours every row, make one big square for a whole blanket, etc.

Have fun with the tutorial!

En ronde 4 is klaar. Ga gewoon door met 3 stk haken in de lossenboog van 1 losse en daartussen telkens 1 losse en in de hoeken groepen van  (3 stk, 2 lossen, 3 stk). Zorg er voor dat je je werk keert na iedere ronde om de naad recht te houden. Zo kun je je vierkant steeds groter maken!

Je kunt een deken haken van kleine vierkantjes, kleuren wisselen na iedere ronde of juist een grote vierkant maken door maar eindeloos door te gaan etc.

Veel plezier met de tutorial!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx