dinsdag 23 december 2014

Pattern: Thread Christmas Bauble


*English version is a bit down the page* 

Ik wilde iets moois, iets "kantigs", iets ouderwets voor in de kerstboom... Eerst wilde ik iets omhaken (een kerstbal ofzo) maar toen bedacht ik me dat ik ooit een pin had gezien waarbij ze met een ballon een soort van draadjes kerstbal maakten.

Maar ik wilde wel wat haken, niet alleen maar garen gebruiken. Dus hierbij een mooie kerstbal, zonder bal er in! Supermooi en delicaat. Je kunt hem gebruiken voor een kerststukje of in de kerstboom. Hij is behoorlijk groot, maar je zou kunnen zeggen dat je minder rondes of de lossenbogen wat kleiner maakt om een kleinere bal te maken.

Veel plezier met het patroon!

Je hebt nodig: Dun haakkatoen en een 2 mm haaknaald

De bal is na het opstijven ongeveer 10 cm breed.

Bobbel: *maak een omslag, steek naald in steek, maak een omslag, haal door steek* herhaal nog driemaal (8 lussen op naald), maak een omslag, haal door 7 lussen (2 lussen over), maak een omslag haal door laatste twee lussen.

Maak 3 lossen en sluit deze met een hv tot een ring.

Ronde 1: Maak 1 keerlosse, 6v in ring, sluit ronde met een hv in eerste v.


Ronde 2: Haak 4 lossen (telt als stk en 1 losse), stk in zelfde v, (stk, 1 losse, stk) in iedere v, sluit ronde met een hv in 3e l van de eerste vier lossen.

Ronde 3: Maak 2 keerlossen (bobble in zelfde st, 3 lossen, bobble in zelfde st, 3 lossen) in eerste lossenruimte, herhaal voor elke lossenruimte, sluit ronde met een hv in eerste bobble.

Ronde 4: Ga met hv naar de eerste lossenboog, *(hstk, 3 v, hstk) in lossen boog*, herhaal voor iedere lossenboog, hv in eerste hstk om ronde te sluiten.

Ronde 5: Maak 1 keerlosse, v in eerste hstk, 8 lossen, *v in volgende hstk, 8 lossen, v in volgende hstk*, herhaal voor voor de gehele ronde, hv in eerste v om ronde te sluiten. KEER.

Ronde 6: Maak 6 keerlossen, v in lossenboog, *haak 5 lossen, vaste in lossenboog*, herhaal tot laatste lossenboog, haak 3 lossen en sluit ronde met een hv in 4e lossen van eerste 6 lossen. KEER.

Ronde 7: Maak 3 keerlossen, stk in lossenruimte, stk in v, 5 stk in lossenboog, *stk in v, 5 stk in lossenboog, stk in v*, herhaal voor gehele ronde tot laatste lossen ruimte, haak 3 stk in laatste lossenruimte, sluit ronde met een hv in 3e losse van de 3 keerlossen. KEER.

Ronde 8: Maak 3 keerlossen, 2 losssen, sl 2 stk over, stk in volgende st, *2 lossen, sla 2 stk over, stk in volgende st*, herhaal voor de gehele ronde waarbij je je laatste stk in de laatste st maakt, sluit ronde met hv in 3e losse. KEER.

Ronde 9: Maak 1 keerlosse (telt niet mee), v in elke st van deze ronde, sluit ronde met een hv in eerste v. Hecht draad af.

Maak een tweede helft , maar hecht nog niet af!

De twee helften vastmaken

Maak 1 keerlosse en maak een v in zelfde st (dat is een v in een stk) van de helft waar je mee bezig was, maak 3 lossen, maak een v in een v (gemaakt in een stk) aan andere helft. Werk zo telkens van links naar rechts en weer terug (zie ook foto), eindig met een v in de st naast de eerste v. Sluit ronde met een hv in eerste v en hecht draad af.

Werk de eindjes weg.

Maak stijfsel en dip de bal in het stijfsel. Stop er een ballon in en blaas de ballon zo ver op tot je een mooie ronde bal hebt. Laat goed drogen.

~~~~~~~~~~

I adore all the glass ornaments that I remember from my youth. You know, the glass christmas tree, the little trumpet, a glass bird. Those are classics! I really wanted to create something "old fashioned" and adding a touch of delicacy to my Christmas ornaments, but a homemade touch. After remembering a pin in which you string yarn around a balloon and used stiffener to create a bauble I had an "Eureka!" moment. Let's make a hollow crocheted Christmas bauble/ornament!

After a bit of fiddling I love how it turned out. The ball itself is quite big, but looks beautiful in a table piece. You can make it smaller by omitting chain stitches in the rows with the chain arches.

Enjoy the pattern!

You will need crochet thread and a 2 mm hook.

Crocheted ball will measure approx. 4" across.

Bobble: *yoh, insert hook in stitch, yoh, pull through* repeat three more times (8 loops on hook) yoh, pull through 7 loops (2 loops on hook), yoh, pull through the last two loops.

Ch3, sl st to close to a circle

Round 1: Ch1, sc 6 times into ring, sl st to 1st sc to close round.


Round 2:  Ch4 (counts as a dc and ch), dc in same st, (dc, ch1, dc) in each sc, sl st in 3rd ch of ch4 to close round.

Round 3: Ch2, *(bobble in same st, ch3, bobble in same st, ch3) into ch sp*, repeat for each ch sp, sl st into first bobble to close round.

Round 4: Sl st to ch sp, *(hdc, sc 3 times, hdc) in ch3 sp*, repeat for each ch3 sp, sl st to first hdc made.

Round 5: Ch1, sc in first hdc, ch8, *sc in next hdc, ch8, sc in next hdc*, repeat all around, sl st into first sc made. TURN.

Round 6: Ch6, sc in ch8 sp, *ch5, sc in ch8 sp* repeat between ** until last ch8 sp, ch3 and sl st to 4th ch of starting ch6. TURN.

Round 7: Ch3, dc into ch sp, dc in sc, dc 5 times into ch sp, dc in sc, *dc in sc, dc 5 times into ch sp, dc in sc*, repeat all around until last ch sp, dc 3 times into last ch sp, sl s tinto 3rd ch of ch3. TURN.

Round 8: Ch3, ch2, sk next 2 st, dc in next st, *ch2, sk next 2 st, dc in next st*, repeat for the whole round making your last dc in the last st, sl st to 3rd ch of ch3 to close round. TURN.

Round 9: Ch1, sc in each st all around, sl st to first sc to close round, fasten off.

Make another half, but do not fasten off!

Attaching the halves

Ch1, sc in same st (this will be a sc in a dc), ch3, sc in another sc (made in dc) on other half. Continue around and finish with an sc next to first sc made. Sl st to close round and fasten off.

Weave in ends.

Make stiffener and dip the whole ball into it until saturated. Put in a ballon and blow it up until you have a nice sphere shaped project. Let dry completely.

4 opmerkingen:

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx