vrijdag 8 januari 2016

Winter MCAL "Dionaea" : Clue 2
 


*Scroll down for the English translation!*

HIER vind je aanwijzing 1 als je terug wilt kijken naar vorige week.
Alle links naar aanwijzingen en informatie over de MCAL vind je HIER.

12) (GK) Haak 3 keerlossen (telt als st), 3 stk in eerste st, stk in elke volgende st, 5 stk in middelste st, stk in elke volgende st, 3 stk in laatste st. Keer. (51|1|47)

13) (VK, gebruik camel st voor elk stk) Haak 3 keerlossen, 2 stk in eerste st, stk in elke volgende st, 5 stk in middelste st, stk in elke volgende st, 3 stk in laatste st, Keer. (51|1|55)

Laat kleur A vallen, hecht kleur B aan.

14) (GK) Haak 1 keerlosse (telt niet mee als st), 2 v in eerste st, v in elke volgende st, 5 v in middelste st, v in elke volgende st, 2 v in laatste, hecht kleur af, niet keren. (58|1|54)

Ga terug naar het begin van toer 14, pik kleur A op via de eerste st.

Herhaal toer 12-14 nog 5 keer (6 strepen in totaal)

15) (GK) Herhaal toer 12 (63|1|58)

16) (VK) Herhaal toer 13 (62|1|67))

17) (GK) Herhaal toer 14 (70|1|65)

18) (GK) Herhaal toer 12 (75|1|69)

19) (VK) Herhaal toer 13 (73|1|79)

20) (GK) Herhaal toer 14 (82|1|76)

21) (GK) Herhaal toer 12 (87|1|80)

22) (VK) Herhaal toer 13 (84|1|91)

23) (GK) Herhaal toer 14 (94|1|87)

24) (GK) Herhaal toer 12 (99|1|91)

25) (VK) Herhaal toer 13 (95|1|103)

26) (GK) Herhaal toer 14 (106|1|98)

27) (GK) Herhaal toer 12 (111|1|102)

28) (VK) Herhaal toer 13 (106|1|115)

29) (GK) Herhaal toer 14 (118|1|109)

Keer je werk niet. Hecht kleur A aan.

30) (GK) Haak 3 keerlossen (telt als st), 3 stk in eerste st, stk in elke volgende st, 5 stk in middelste st, stk in elke volgende st, 3 stk in laatste st. Keer. (123|1|113)

31) VK, gebruik camel st voor elk stk) Haak 3 keerlossen, 2 stk in eerste st, stk in elke volgende st, 5 stk in middelste st, stk in elke volgende st, 3 stk in laatste st, Keer.(117|1|127)

32) (GK) Haak 3 keerlossen (telt als st), 2 stk in eerste st, stk in elke volgende st, 5 stk in middelste st, stk in elke volgende st, 3 stk in laatste st. Hecht de draad af en keer je werk niet (131|1|121)

~~~~~~


You can find clue 1 over HERE if you want to check last weeks post.
All of the links and information about the MCAL can be found HERE

12) (RS) Ch3, 3 dc in first st, dc in each st, 5 dc in center st, dc in each st, 3 dc in last st. (51|1|47)

13) (WS, use camel stitch for each dc) Ch3, dc twice in first st, dc in each st, 5 dc in center st, dc in each st, 3 dc in last st, turn. (51|1|55)

Drop colour A, attach colour B.

14) (RS) Ch1, 2 sc in first st, sc in each st, 5 sc in center st, sc in each st, sc twice in last st, fasten off colour, do not turn. (58|1|54)Go back to start of the row, pick up loop of colour A.

Repeat rows 12-14 5 more times (6 stripes in total)

15) (RS) repeat row 12 (63|1|58)

16) (WS) repeat row 13 (62|1|67)

17) (RS) repeat row 14 (70|1|65)

18) (RS) repeat row 12 (75|1|69)

19) (WS) repeat row 13 (73|1|79)

20) (RS) repeat row 14 (82|1|76)

21) (RS) repeat row 12 (87|1|80)

22) (WS) repeat row 13 (84|1|91)

23) (RS) repeat row 14 (94|1|87)

24) (RS) repeat row 12 (99|1|91)

25) (WS) repeat row 13 (95|1|103)

26) (RS) repeat row 14 (106|1|98)

27) (RS) repeat row 12 (111|1|102)

28) (WS) repeat row 13 (106|1|115)

29) (RS) repeat row 14 (118|1|109)

Do not turn. Attach colour A.

30) (RS) Ch3, 3 dc in first st,  dc in each st, dc 5 times in center st, dc in each st, 3 dc in last st. (123|1|113)

31) (WS, camel stitch in each dc) Ch3, dc 2 times in first st, dc around each next dc until center st,dc 5 times around center st, dc around until last st, dc 3 times around last st, turn. (117|1|127)

32) (RS) Ch3, 2 dc in first st,  dc in each st, dc 5 times in center st, dc in each st, 3 dc in last st.Fasten off, do not turn. (131|1|121)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx