woensdag 5 november 2014

Pattern: Remembrance Poppy

* This is not an original pattern made by me. It is an alteration of another pattern and some additions I did come up with! That is why there is no printerfriendly version*


A few years ago, when I was in my BBC tv addiction, I scratched my head at the paper or felt poppies all the politicians and newsreaders were wearing during the second week of November.
I really had no clue!
Now I know.

Lest we forget: an installation of ceramic poppies surrounds the Tower of London
Source
 

And this year I saw pictures of this huge sea of poppies put in the garden at the London Tower. What a sight. It took my breath away.

I know the what happened and the what the consequences were of World War I. It was a terrible, such a terrible war. The trenches, the automatic guns.
For the first time in war history millions of soldiers died during the fights.
The aftermath for Germany was also terrible and it lead to a very deep grudge and in the end the start of WWII.

Dit jaar zag ik foto's verschijnen van een enorme zee klaprozen die in de tuin van de London Tower zijn gezet. Wat een gezicht. Echt adembenemend mooi.

Ik weet wat er gebeurde tijdens de Eerste Wereldoorlog en wat de gevolgen zijn geweest voor de 100 jaar erna. Voor het eerst werden mitrailleurs gebruikt en loopgraven. Dit leidde voor het eerst tot een oorlog met miljoenen doden.
De gevolgen waren groot voor Europa, en natuurlijk was het effect groot op Duitsland. De wrok zat diep en leidde uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog.

I want to remember. So I will be wearing a poppy next Tuesday on Remembrance Day or Armistice Day. On November the 11th, on the 11th hour, the Germans signed a cease fire treaty to stop hostilities. The war ended with the treaty of Versailles.

The poppy is now a sign or remembrance thanks to the poem "In Flanders Field" written by a Canadian officer and read at the funeral of a soldier friend during WW I.

Ik wil er bij stil staan. Dus dinsdag a.s. draag ik een klaproos om Remembrance Day of Armistice Day te herdenken. Op 11 november, op het 11e uur ondertekenden de Duitsers een staakt-het-vuren om een einde te maken aan de gruwelijkheden. De oorlog eindigde uiteindelijk met het verdrag van Versailles.

De klaproos is genomen als herdenkingsteken omdat het genoemd wordt in het gedicht "In Vlaamse velden"  geschreven door een Canadese officier die dit voordroeg op de begrafenis van een bevriende soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Here's how I made mine!
Materials: 2.5 mm crochet hook
Phildar crochet no. 3 in light green, black and red
button (optional)
brooch clasp

I followed the pattern but did a few things differently

With black yarn make round 1 & 2, with red yarn make round 3 to 6
Rnd. 1: with Red, ch2, 4sc in 2nd ch from hook, join with slst to beginning sc. 4sc
Rnd. 2: Ch1 (does not count as a st throughout the pattern), 2sc in each sc around, join round with red yarn with slst to beginning sc. 8sc
Rnd. 3: Ch1, sc in first sc, ch3, skip next sc, *sc in next sc, ch3, skip next sc*, repeat between  ** two more times, join with sl st to beginning sc. (4 ch-3 sps)
Rnd. 4: *Sl st in next ch-3 sp, ch4 (counts as first tr), 13tr in same sp (15 tr made), ch 4, sl st in same ch-3 sp*, repeat between ** in each ch-3sp (in total repeat between ** three more times). (60 trebles)
Rnd. 5: Ch1, sc in skipped sc from rnd 2, ch3, *sc in next skipped sc, ch3*, repeat between **two more times, join with sl st to beginning sc. (4 ch-3 sps)
Rnd. 6: *sl st in next ch-3 sp, (ch5 (counts as first dtr), 7 dtr in same sp, sl st to 8th tr of round 4, 6 dtr in same sp(,ch 5, sl st in same ch-3 sp(15 dtr made)), sl st in next ch-3 sp, (ch5 (counts as first dtr), 6 dtr in same sp, sl st to 7th tr of round 4, 7 dtr in same sp, ch 5, sl st in same ch-3 sp(15 dtr made))*, repeat between ** one more times, fasten off, weave in ends. (60 double trebles)

Haakpatroon NL

Ronde 1 en 2 haak je met zwart, ronde 3 tot en met 6 met rood.
Ronde 1: maak 2 lossen, maak 4 v in de 2e lossen vanaf je naald. Sluit de ronde met een hv in eerste v (4 v)
Ronde 2: 1 keerlosse (telt niet mee), 2 vasten in iedere v, sluit ronde met een hv in eerste v (8 v)
Ronde 3: 1 keerlosse, vaste in eerste v, 3 lossen, sla volgende v over, *v in volgende v, 3 lossen, sla volgende v over*, herhaal tussen ** nog twee keer, sluit ronde met een hv in eerste v (4 lossenbogen van 3 lossen)
Ronde 4: *ga met een hv naar de eerstvolgende lossenboog, 4 keerlossen (telt als dubbel stokje=dstk), 13 dstk in lossenboog, 4 lossen, hv in zelfde lossenboog*, herhaal tussen ** nog driemaal. (vier blaadjes
Ronde 5: 1 keerlosse, v in overgeslagen v van ronde 2, 3 lossen, *v in volgende overgeslagen v, 3 lossen* herhaal tussen ** nog twee maal, sluit ronde met een hv in eerste v van ronde (4 lossenbogen)
Ronde 6: *ga met een hv naar de eerstvolgende lossenboog, 5 keerlossen, haak 7 driedubbele stk in lossenboog, hv in 8e dstk van ronde 4, 6 driedubbele stk in zelfde lossenboog, 5 lossen, hv in zelfde lossenboog, hv in volgende lossenboog, haak 6 driedubbele stk in lossenboog, hv in 7e dstk van ronde 4, 7 driedubbele stk in zelfde lossenboog, 5 lossen, hv in zelfde lossenboog*, herhaal tussen ** nog eenmaal, hecht de draad af.

Double treble: yo 3 times, insert hook in stitch, pull through (5 loops on hook), *yoh, pull through 2 loops*, repeat between ** 4 more times

Driedubbel stokje: maak 3 omslagen om de naald, steek naald in steek, haal door (5 lussen op naald), *maak een omslag, haal door 2 lussen op naald*, herhaal tussen ** nog viermaal

Leaves

Ch 16
Sl st in 2nd st, sc once in next two st, hdc once in next two st, dc once in next three st, tr once in next two st, dc once in next two st, hdc once in next two st, sc in last st, ch2, work your way on the other side of chain, sc once in first st, hdc once in next two st, dc once in next two st, tr once in next two st, dc once in next three st, hdc once in next two st, sc once in next two st, sl st in last st. Fasten off, weave in ends.
Make two leaves.
First, sew the leaves together with a few stitches, then sew both leaves to the flower with either help of a button or nicely on the back without showing on the front. Then no button is needed.
Add brooch clasp to the back.
Wear.

Blaadjes
Maak een ketting van 16 lossen.
Halve vaste in 2e losse, vaste in volgende 2 lossen, half stokje in volgende twee lossen, stokje in volgende drie lossen, dubbel stokje in volgende twee lossen, stokje in volgende twee lossen, half stokje in volgende twee lossen, vaste in laatste steek, haak 2 lossen, ga verder aan andere zijde van de ketting, vaste in eerste losse, half stokje in volgende twee lossen, stokje in volgende twee lossen, dubbel stokje in volgende twee lossen, stokje in volgende drie lossen, half stokje in volgende twee lossen, vaste in volgende 2 lossen, halve vaste in laatste losse, hecht af en werk je draadjes weg.
Maak twee bladeren
Naai eerst de blaadjes aan elkaar en maak dan de blaadjes vast aan de bloem met behulp van een knoop of netjes aan de achterzijde van je haakwerk (zonder dat je het ziet aan de voorkant, dan is er geen knoop nodig).
Maak een broche vast aan de achterkant.
Draag hem op je revers.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx